A pszichoszociális kockázat jogi szabályozása

Magyarországon, az Európai Unió számos más országához hasonlóan, törvényi előírások vonatkoznak a munkahelyi pszichoszociális kockázati tényezők feltérképezésére. Ezek alapos ismerete mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára kiemelt jelentőségű.

A kockázat fogalma az Európai Unió alapvető munkavédelmi jogforrásából, a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 1989. június 12-i 089/391/EGK irányelvből került át a magyar munkavédelmi szabályozásba. Ez a fogalom bizonyos mértékben rokon a korábban használt „veszély”, „veszélyforrás” fogalmakkal.

Az EU Deklaráció alapján a leggyakoribb munkahelyi stresszorok a következőek:
túl és alulterheltség, időhiány a munka elvégzéséhez, nem egyértelmű feladat, elismerés hiánya, büntetés aránytalansága, nincs lehetőség a panaszra, sok felelősség, kevés döntési lehetőség, együttműködés hiánya, kevés kontroll élmény, bizonytalanság, károsító környezet, képességek kihasználatlansága

2004-ben ETUC, UNICEF, CEEP, UEAPME keret megállapodást írtak alá a munkával összefüggő stressz ellen. Ennek értelmében a munkahelyi stressz nem egyéni, hanem kollektív probléma.

pozitív stressz

Hazánkban a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény, majd ennek 2008. január 1-jei módosítása emelte a törvényi szabályozás szintjére a munkahelyi stresszt, kiemelve, hogy a munkáltató kötelessége a pszichoszociális kockázatok felmérése, és csökkentése.

A törvényi rendelkezés szerint pszichoszociális kockázatnak minősüla munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.

Hazánkban a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény, majd ennek 2008. január 1-jei módosítása emelte a törvényi szabályozás szintjére a munkahelyi stresszt, kiemelve, hogy a munkáltató kötelessége a pszichoszociális kockázatok felmérése, és csökkentése.

A törvényi rendelkezés szerint pszichoszociális kockázatnak minősüla munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.

pozitív stressz

Az Mvt. 87. § 1/B. értelmezésében:

 • Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása. A kockázatértékelés fogalma nem jelent alapvető tartalmi változást a munkáltatóra háruló munkavédelmi követelményekben, hanem elsősorban rendszerbe, egységes keretbe foglalja a munkáltató munkavédelmi tevékenységét.
 • A kockázatértékelés nem más, mint gondos áttekintése annak, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat, és milyen óvóintézkedések szükségesek az egészségkárosodás megelőzésére. (Munkaügyi közlöny 2006/4, pp.2)

A 89/391/EGK keretirányelv is kiemeli, hogy a munkáltatónak kötelessége a munkahelyi stressz problémájával foglalkozni.

Hazánkban az 1993. évi XCIII. Törvény a Munkavédelemről előírja a

 • kockázatértékelést
 • a magas stressz kockázat esetén annak csökkentését
 • ill. a pszichoszociális kóroki tényezők hatásainak, a munkahelyi stressz megelőzésének munkavédelmi felügyelet általi ellenőrzését:
  • 54. § (d): a munkáltató köteles: az emberi tényező figyelembevételére a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére;
  • 87. § 1/H. Értelmező rendelkezések: Pszichoszociális kockázat:a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.
  • 87. § 1/D. Foglalkozási megbetegedés:a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely
  • a) a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve
  • b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.

A 2011. évi CXCI törvény 175. § (1) bekezdése módosította a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 54. § (3) bekezdését a kockázatértékeléssel kapcsolatban. A módosítás értelmében a munkáltató a kockázatértékelést és a megelőző intézkedések meghatározását eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább három évente köteles elvégezni.

Szerző: Nistor Katalin
 • Munkavédelmi Törvény 2008.január 1
 • 1993.évi XCIII. Törvény a Munkavédelemről
 • Kommüniké a munkahelyi stresszel kapcsolatban, Országos Munkavédelmi Munkaügyi Felügyelőség tájékoztatása
 • 89/391/EGK keretirányelv
 • A munkavédelmi felügyeletek együttes útmutatása a munkahelyi kockázatértékelés végrehajtásához, Munkaügyi közlöny 2006/4, pp.2.
 • Tájékoztató a Munkavédelmi törvény kockázatértékeléssel kapcsolatos szabályainak megváltozásáról, és az előírások gyakorlati alkalmazásáról
 • http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=221